Veszélyesáru-ügyintéző tanfolyam: Felnőttképzés, szakmai tanfolyamok, nyelvtanfolyamok, nyelvvizsgák, informatikai tanfolyamok, gazdasági tanfolyamok, vállalati tanfolyamok, továbbképzések, tréningek, kihelyezett tanfolyamok
ioszia logo

Veszélyesáru-ügyintéző tanfolyam

bgareworksbanner
PCB javítás és BGA átmunkálás, javítás! Vizsgálat, eltávolítás, kiforrasztás, csere, beültetés, mentés, tesztelés, stb.
Költséghatékony megoldás!


OKJ azonosító:  54 345 02 0100 52 01

Tartalom:

0061-06 Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek
0062-06 Marketing és PR alapismeretek
0117-06 Veszélyes áruk tárolásának, szállításának követelményei
0118-06 Áruterítés
0119-06 Az anyagbeszerző munkakör követelményei
0391-06 A Logisztikai ügyintéző speciális feladatai
0120-06 Nemzetközi szállítmányozás


A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

 • Kapcsolatot tart a partnerekkel, ügyfelekkel
 • Döntéselőkésztéssel segíti a menedzsmentet
 • Kommunikációs, marketing és PR tevékenységet végez
 • Irodatechnikai és multimédiás eszközöket kezel
 • Közreműködik a rendelések, beszerzések, értékesítés (termék, szolgáltatás) lebonyolításában
 • Irodai, ügyviteli adminisztrációt végez
 • Reklamációs eseteket kezel
 • Nemzetközi szállítással, szállítmányozással kapcsolatos ügyintézői tevékenységet folytat
 • Nemzetközi szállítással kapcsolatos kiegészítő tevékenységet folytat

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0061-06 Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

 • Hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerez
 • Regisztrálja és karbantartja a vevő-, ügyfélkapcsolatait
 • Hivatalos levelezést folytat hagyományos és elektronikus formában
 • Hivatalos okmányokat tölt ki
 • A munkaköréhez kapcsolódó hivatalos ügyeket intéz (hatóságoknál, közigazgatási szerveknél)
 • Napi/heti jelentést készít
 • Adatbázisokat kezel, iratkezelést végez
 • Készpénzzel és készpénzkímélő módon fizettet
 • Nyomon követi a számla kiegyenlítését
 • Szükség szerint a szerződést aláírásra előkészíti
 • Szerződést köt
 • Közreműködik a hitelügyintézésben
 • Hibás teljesítés esetén jegyzőkönyvet vesz fel
 • Árajánlatokat kér, ad, értékel
 • A termékhez, szolgáltatáshoz kapcsolódó kísérőokmányokat az illetékesekhez eljuttatja
 • Kezeli a számítógépet és tartozékait (CD, DVD, scanner, nyomtató)
 • Szöveget, táblázatot szerkeszt
 • Elektronikus levelezést folytat, internetet és intranetet használ
 • Telefont, faxot, fénymásológépet kezel
 • Az elektronikus adatbázisok biztonságos mentési munkálatait ellátja, az anyagokat archiválja
 • Dokumentumokat fénymásol
 • Audiovizuális, multimédiás eszközöket használ, pl. tv, videó, projektor, írásvetítő
 • Használja az egyéb irodai eszközöket (hőkötő, spirálozó, iratmegsemmisítő)
 • Felméri az ügyfelek igényeit
 • Szakmai tanácsot ad ügyfeleknek, partnereknek
 • Termékeiről, szolgáltatásairól folyamatosan tájékoztatja az ügyfeleit partnereit
 • Ügyfélszolgálati teendőket lát el
 • Az aktuális kedvezményekről folyamatos tájékoztatást ad
 • Szakmai rendezvényeken vesz részt
 • Reklamációt fogad
 • Mérlegeli a kifogások jogosságát és mértékét
 • A reklamáció fajtájától és mértékétől függően dönt az ügyintézés menetéről
 • Javaslatot tesz az ellentételezésre, a reklamáció megoldására
 • Szükség szerint hatósági, szakértői eljárást kezdeményez
 • Az eljárás eredménye szerint rendezi a reklamációt
 • Együttműködik a szervezet társadalmi kapcsolatainak alakításában


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0062-06 Marketing és PR alapismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

 • Piackutatást végez
 • Folyamatosan figyelemmel kíséri a piac alakulását
 • Részt vesz a vevőktől, partnerektől, ügyfelektől, közéletből érkező visszacsatolások összegyűjtésében, rendszerezésében
 • Közreműködik a reklámok, bemutatók, akciók szervezésében, az ahhoz kapcsolódó nyomdai munkálatok koordinálásában
 • Protokoll-listát, illetve címlistát állít össze
 • Közreműködik a szervezet belső és külső kommunikációs rendszerének és
 • kultúrájának kialakításában, működtetésében


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0117-06 Veszélyes áruk tárolásának, szállításának követelményei

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

 • Részt vesz a veszélyes árukra vonatkozó árutovábbítási technológiák kiválasztásában, alkalmazásában
 • Elvégzi a veszélyes anyagok beszerzésével kapcsolatos speciális feladatokat
 • A veszélyes áru kísérő okmányait, az átvételéhez és kiszállításához kapcsolódó dokumentumokat kezeli és eljuttatja az illetékeshez
 • A környezetvédelmi és biztonsági előírásoknak megfelelően kezeli és felhasználja a veszélyes anyagokat
 • A biztonsági előírásoknak megfelelően betárolja és kitárolja a veszélyes árut a raktárba, illetve a raktárból, meghatározza azok tárolóhelyét
 • Kiválasztja a veszélyes áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási módot, szükség szerint megtervezi az útvonalat, szállítást
 • Gondoskodik a veszélyes áru szállítására alkalmas járműről
 • Közreműködik a készletek és a tároló helyek nyilvántartásában


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0118-06 Áruterítés

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

 • Részt vesz az árutovábbítási technológiák kiválasztásában, alkalmazásában
 • Gondoskodik a kiszállítási terv alapján a megfelelő számú és felszereltségű járműről
 • Fuvarokmányt állít ki a szállítójárművek részére
 • Átrakással, árutovábbítással (cross-docking) kapcsolatos tevékenységeket végez
 • Gondoskodik az áru szabályszerű átadásáról

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0119-06 Az anyagbeszerző munkakör követelményei

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

 • Összegzi a beszerzési igényeket
 • Megtervezi az aktuális beszerzések időrendjét
 • Megrendelést továbbít a beszerzési részleghez vagy a beszállítóhoz
 • Gondoskodik az áru szabályszerű átvételéről
 • Az áruátvételhez kapcsolódó dokumentumokat kezeli és eljuttatja az illetékeshez
 • Kapcsolatot tart a beszállítókkal, értékeli teljesítményüket


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0391-06 A Logisztikai ügyintéző speciális feladatai

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

 • Véleményezi az új technológiák, termékek bevezetését
 • Adatokat szolgáltat a termelési tervek elkészítéséhez
 • Közreműködik a vállalati logisztikai rendszer tervezésében, kialakításában
 • Előkészíti a belföldi, nemzetközi szállításokat
 • Részt vesz az árképzési és díjszámítási feladatokban
 • Kiválasztja az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási módot, szükség szerint megtervezi az útvonalat, szállítást
 • Részt vesz az árutovábbítás, szállítmányozás feladatainak szervezésében, irányításában
 • Kapcsolatot tart a pénzügyi- és a termelésprogramozási részleggel
 • Közbeszerzés esetén alkalmazza a közbeszerzési szabályozást
 • Betárolja és kitárolja az árut a raktárba illetve a raktárból, meghatározza a tároló helyet
 • Ellenőrzi a bejövő megrendelés teljesítési feltételeit
 • Kezeli a raktárgazdálkodás bizonylatait
 • Ellátja a minőségbiztosítási rendszerben rögzített feladatokat
 • Intézi a garanciális és szavatossági ügyeket


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0120-06 Nemzetközi szállítmányozás

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

 • A nemzetközi szállítmányozással kapcsolatos előkészítő, tervező feladatokat végez
 • Részt vesz a nemzetközi árutovábbítási technológiák kidolgozásában
 • Részt vesz a nemzetközi menetrend szerinti szállítási feladatok előkészítésében
 • Részt vesz a nemzetközi különjáratok és külön célú menetrendszerinti szállítási feladatok előkészítésében
 • Részt vesz a nemzetközi szállítás, szállítmányozás árképzési és díjszámítási feladataiban
 • Közreműködik a megfelelő áruszállítási rendszer kiválasztásában
 • FIATA-előírásokat alkalmaz
 • FIATA-okmányokat tölt ki, alkalmaz
 • Nemzetközi szállítmánybiztosítási ügyet intéz
 • Részt vesz a árutovábbítás, szállítmányozás feladatainak szervezésében, irányításában
 • Részt vesz a járműfenntartás feladatainak ellátásában
 • Ellátja a nemzetközi szállítás adminisztrációs és elemzési feladatait
 • Irányítja a szállítmányozáshoz kapcsolódó okmányok elkészítését, kitöltését
 • Részt vesz a forgalombiztonsági, áru- és utas biztonsági feladatok ellátásában
 • Intézi a nemzetközi szállítás rendkívüli eseményeinek ügyeit
 • Részt vesz mentéssel kapcsolatos feladatok ellátásában
 • Részt vesz a nemzetközi szállítással kapcsolatos oktatási feladatok ellátásában
 • Az előírások szerint közreműködik az irányított dolgozók személyes ügyeivel
 • kapcsolatos feladatok ellátásában

 

Álláshirdetés!
10 éve működő felnőttképzési intézmény jó kereseti lehetőséggel keres megfelelő iskolai végzettséggel és legalább 2 éves szakmai tapasztalattal rendelkező, munkájára igényes munkatársakat az alábbi munkakörök betöltéséhez:
 • angol és német nyelvtanár
 • informatika tanár
Fényképes Europass önéletrajzokat a palyazat@ioszia.hu e-mail címre várjuk!

Tanfolyamok, képzések GyöngyösönSzakmai képzések Nyelvi képzések Vállalati képzések Mestergazda program Oktatási szolgáltatások

Felnőttképzés: Miskolcon, Egerben, Gyöngyösön, Salgótarjánban, Hatvanban, Jászberényben, Gödöllőn, Mezőkövesden, Füzesabonyban, Szolnokon, Hevesen és az Észak-magyarországi régióban

Tanfolyamok városok szerint ABC sorrendben

Tanfolyamok, képzések Balassagyarmaton   | Tanfolyamok, képzések Egerben   | Tanfolyamok, képzések Füzesabonyban   | Tanfolyamok, képzések Gyöngyösön   | Tanfolyamok, képzések Hatvanban   | Tanfolyamok, képzések Jászberényben   | Tanfolyamok, képzések Mezőkövesden   | Tanfolyamok, képzések Miskolcon   | Tanfolyamok, képzések Pásztón   | Tanfolyamok, képzések Salgótarjánban  

Kiemelt képzések és tanfolyamok

Angol nyelvtanfolyam, vizsgafelkészítés | Biztonsági őr tanfolyam | Kereskedő boltvezető tanfolyam | Emelt szintű Office használata az irodában tanfolyam | Mérlegképes könyvelő tanfolyam | Munkavédelmi technikus tanfolyam | Német nyelvtanfolyam, vizsgafelkészítés Óvodai dajka tanfolyam | Pénzügyi - számviteli ügyintéző tanfolyam | Számítógéprendszer karbantartó tanfolyam | Szociális gondozó, -ápoló Társadalombiztosítási ügyintéző tanfolyam | Tűzvédelmi előadó tanfolyam | Vendéglátó eladó tanfolyam |

IOSZIA Oktató Központ - Akkreditált Felnőttképzési Intézmény                                                                                                CSS Valid  |  HTML Valid

Veszélyesáru-ügyintéző tanfolyam